فعالیت های موسسه

سابقه برگزاری کارگاه در

موسسه فرهنگی اعراف منطقه 3 تهران

حوزه علمیه فاطمیه منطقه 3 تهران

حوزه علمیه تبیان منطقه 3 تهران

هنرستان مطهری منطقه 7 تهران

هنرستان فرهنگ منطقه 7 تهران

هنرستان کمیل منطقه 7 تهران

دبستان عترت منطقه 4 تهران

شهرک فکوری

شهرک چمران

شهرک رجایی

وزارت دفاع

شهرداری

سپاه

همراهان رایان بانو

با توجه به فعالیت های موسسه ، توانسته ایم حسن نیت انجام کار را به همراهان عزیز ثابت کنیم چرا که مهمترین هدف این موسسه خدمت رسانی و کمک به بالابردن سطح اطلاعات عزیزان علی الخصوص مادران عزیز ، برای ایجاد فضایی صمیمی تر در خانواده و جامعه بوده است