اهداف موسسه

موسسه رایان بانو ، با هدف خدمت رسانی و افزایش سطح اطلاعات هموطنان ، علی الخصوص افراد نسل های قبل ، برای ایجاد فضایی صمیمی تر و تخصصی تر تاسیس شده است.

یکی دیگر از اهداف این موسسه کارآفرینی برای جوانان تازه کار و البته تحصیل کرده و با اطلاعات می باشد.

همراهان رایان بانو

با توجه به فعالیت های موسسه ، توانسته ایم حسن نیت انجام کار را به همراهان عزیز ثابت کنیم چرا که مهمترین هدف این موسسه خدمت رسانی و کمک به بالابردن سطح اطلاعات عزیزان علی الخصوص مادران عزیز ، برای ایجاد فضایی صمیمی تر در خانواده و جامعه بوده است